ccc10 portada cat

DESCARREGAR NÚMERO EN PDF

Nº 10 L'STAR SYSTEM DES DE EUROPA: ACTUALITAT DELS STAR STUDIES

Editorial. L’star system des d’Europa: actualitat dels star studies
Núria Bou i Xavier Pérez

ARTICLES


Martin Shingler


Christian Viviani

Tipologies de l’estrellat durant el franquisme: algunes fórmules dominants

RESUM

L’article proposa una metodologia per estudiar el fenomen de l’estrellat cinematogràfic durant el franquisme des d’una perspectiva històrica. Partint de la idea que el fenomen espanyol, malgrat el context de la dictadura, no pot entendre’s al marge de les tendències transnacionals en la configuració de la indústria, s’ofereixen tres models fonamentals. El primer es defineix per la hibridació del cinema amb altres formes d’entreteniment popular en la consolidació del sonor, sobretot les provinents de la cançó i del teatre de varietats. Aquestes figures desenvolupen una iconografia en què s’entremesclen característiques de diferents formes d’espectacle i que tindrà una continuïtat al cinema de la dictadura a través del gènere de l’espanyolada o de les pel•lícules protagonitzades per cantants. El segon es refereix a un model d’indústria consolidat, del qual la companyia Cifesa n’és el màxim exponent, en què la figura de les estrelles és l’eix fonamental sobre el qual s’orienta la política de la productora. D’aquesta manera, les estrelles es converteixen en objecte d’experimentació en diferents gèneres narratius i també iconogràficament amb la finalitat d’anar renovant i retroalimentant la seva imatge de cara al públic. El tercer model es refereix a figures d’una potent i poc emmotllable aparença iconogràfica que caracteritzarà les produccions cinematogràfiques immediatament posteriors a la caiguda dels grans estudis en els anys cinquanta. La seva força cohesiva per a la producció exigeix la màxima expressió del seu valor icònic i el seu erotisme. Per il•lustrar cadascun d’aquests models, s’ofereixen tres casos d’estudi que permeten observar amb una mica més de detall les carreres d’Imperio Argentina, Amparo Rivelles i Sara Montiel, cadascuna d’elles com a màxim exponent dels models proposats.

Vicente J. Benet


Marga Carnicé Mur

FILMS EN DISCUSSIÓ. ENTREVISTES


María Adell


Fernanzo Ganzo

DOCUMENTS

El joc de les 7 famílies: Les famílies d’actrius
Axelle Ropert

El cinema i els actors
García Figar

Tot preguntant als directors: ¿A quin actor estranger correspon la personalitat de...?
Josefina de la Torre

RESSENYES

GODART, Caroline. The Dimensions of Difference: Space, Time and Bodies in Women’s Cinema and Continental Philosophy.
Fang Qi

BRADATAN, Costica; UNGUREANU, Camil (eds.) Cinema and Sacrifice.
Rebecca Anne Peters