NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D'ORIGINALS

1. Tramesa d’articles

Comparative Cinema accepta articles inèdits que versin sobre cinema comparat i que la seva proposta hagi estat prèviament acceptada en el Call For Papers de cada dossier temàtic. No s’admetran propostes que no siguin originals. El nombre màxim d’autors per article serà de tres. S’accepten texts en anglès, castellà i català. En cas que un text en castellà o català sigui acceptat per a la seva publicació, l’autor haurà de proporcionar una versió en anglès, i ambdues seran publicades.

Les principals línies de recerca de la revista són:

- La interpretació de les formes fílmiques i les relacions entre pel·lícules.

- La història de la interpretació i l’anàlisi dels contexts crítics i polítics.

- L’assaig comparatiu sobre els processos materials, les pràctiques i les experiències de creació, difusió i exhibició.

- L’estudi de les metodologies de cinema comparat i de la seva relació amb la literatura i els arts visuals.

- La revisió de la història del cinema a partir de les recerques formals i de les confluències estètiques entre films i vídeos narratius, de no-ficció, d’avantguarda, científics, industrials, de cinema expandit, etc.

- L’anàlisi estilístic de l’obra dels cineastes i de l’actor cinematogràfic com a autor.

- L’assaig i el pensament visual.

Articles

Els articles de recerca tindran una extensió mínima de 5000 paraules i màxima de 6000, incloent-hi notes al peu. Estaran vinculats amb les qüestions temàtiques que es publicaran en l’apartat Call For Papers de la pàgina web.

La secció «Filmes en discussió» abasta entrevistes i diàlegs, amb fines de recerca, debat i documentació, sobre els temes monogràfics abordats per la revista. L’extensió mínima és de 5000 paraules i la màxima de 8000.

En la revista apareixeran també alguns documents no originals, que serviran de base conceptual per als temes i les línies de recerca proposades en cada número.

Ressenyes

Es publicaran ressenyes d’una extensió compresa entre 800 i 1000 paraules.

La informació del llibre ressenyat ha d’incloure: nom complet i cognoms de l’autor del llibre, editorial, ciutat, any d’edició i nombre de pàgines.

L’autor de la ressenya ha d’indicar el seu nom complet i cognoms, i la seva adreça de correu electrònic.

S’admeten ressenyes de llibres la primera edició dels quals, en llengua original, s’hagi publicat en els últims vuit anys.

* A partir del 15 de setembre de 2019, Comparative Cinema obrirà la recepció de textos per a una nova secció miscel·lània, en la qual s'acceptaran articles sense vinculació temàtica amb els números monogràfics proposats. D'aquesta data endavant, la recepció d'aquests articles es realitzarà de forma continuada, però la seva publicació es donarà en els números subsegüents de la revista, prèvia coordinació amb els editors.

2. Normes per a la publicació

Idiomes: Comparative Cinema edita tots els seus articles en anglès, però  admet originals per ser avaluats i publicats també en català o espanyol, i està obert a acceptar articles en altres idiomes, prèvia consulta a través de Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. . En cas d’acceptació, els autors hauran d’assumir-ne la traducció a l’anglès.

Tramesa: Els texts han de presentar-se a través de la plataforma OJS de RACO en format Word.

Currículum: Tots els articles aniran acompanyats d’un breu currículum redactat per l’autor, que no superarà les 100 paraules. En cas que existeixin diversos autors, es publicaran els currículums individuals de cadascú dels autors.

Imatges: L'autor haurà de proporcionar un mínim de 3 imatges, la comparació de les quals sigui la base del treball presentat. Les imatges hauran de tenir un mínim de 800 px.

Resum: El resum serà de 300 paraules com a màxim i estarà redactat en un únic paràgraf. Haurà de presentar-se tant en castellà o català com en anglès.

Paraules claus: S’inclouran fins a un màxim de deu i un mínim de sis, separades per comes. Hauran de presentar-se tant en castellà o català com en anglès

Fonts de finançament i suport: En cas d’existir una font de finançament i suport per a la recerca presentada, els articles hauran d’especificar-la.

Font i mida de lletra: El tipus de lletra escollit serà Times New Roman de 12 punts. L’alineació del text serà justificada. L’interlineat serà de 1,5 tant en el text general com en les notes al peu. No s’utilitzaran sagnies en cap cas. El títol i els subtítols es col·locaren en negreta.

Recursos de processadores de text: En els articles no s’utilitzaran els següents recursos de processadors de text: taules, numeració i vinyetes, columnes, encapçalats, hipervincles, notes al peu de pàgina, quadres de text, etc. Qualsevol enumeració es farà manualment.

Cites bibliogràfiques: Tot text o idea tomats d’altre autor ha d’especificar-se sempre de manera clara i explícita. Les cites i la bibliografia seguiren el model del Chicago Manual of Style, concretament el Go to Author-Date Style: http://www.chicagomanualofstyle.org

3. Copyright i drets d'autor

En entregar el seu material a Comparative Cinema, els autors accepten les condicions de publicació de la revista. Tots els autors conserven els drets dels seus treballs, però garanteixen el dret de primera publicació a Comparative Cinema. Els autors poden refer el material per a altres publicacions, però no abans que la versió definitiva es publiqui en Comparative Cinema i estigui disponible la referència de cita. En cas de reutilitzar qualsevol material, els autors han de reconèixer a Comparative Cinema com el lloc de publicació original, amb citació completa.

CALL FOR PAPERS Nº 15

Data límit d'enviament: [PRORROGAT] 30 de gener 2020.

Més informació AQUÍ.

 

Nº 11, RESEARCH INTO VISION. HISTORIES OF CINEMA STARTING FROM MAREY

Editorial. Research into vision. Histories of cinema starting from Marey
Gonzalo De Lucas

DOCUMENTS

About Marey
Alfonso Crespo, Francisco Algarín Navarro, Peter Kubelka

Eadweard Muybridge
Thom Andersen

Genesis of a Camera
Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Beauviala

FILMS IN DISCUSSION. INTERVIEWS

A conversation with Paulino Viota
José Luis Torrelavega

ARTICLES

Trusting the images. Science, photography and the world at hand
Andrés Hispano

Notes on the origins of the medical cinematographic gaze
Paula Arantzazu Ruiz

Names are what you see when you look at things
Alex Pena Morado

Associative vision and figurative comparison
Gonzalo De Lucas

REVIEWS

ALCOZ, Albert. Resonancias fílmicas. El sonido en el cine estructural (1960-1981)
Sergi Álvarez Riosalido

EISENSCHITZ, Bernard. Punto de partida. Entrevista a Robert Kramer
María García Vera