PROGRAMAS CINEMATOGRÁFICOS

 

Ricardo Matos Cabo  Nicole Brenez 
Was ist Film  Zweiman Leben / Second Lives 

 

 

MATERIALS WEB

matweb ccc03

MATERIALS WEB Nº 5

Els visionats: veure de prop la creació
Cinema en curs

Els processos de creació
Cinema en curs

matweb ccc03

MATERIALS WEB Nº 4

El agotament catal·legòric...
Miguel Amorim